10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

مولف ها

تمامی مولف هایی که در تست ایت با ما همکاری میکنند را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
مولف ها
عادله ایزد پناه

طراح سوالات گروه امور مالی و بازرگانی
جمال غلامی

طراح سوالات گروه معماری
زینب یاسائی

طراح سوال گروه فناوری اطلاعات
رقیه یوسفی

طراح سوالات گروه فناوری اطلاعات
رحیم ذهبی

طراح سوالات کروه طلا و جواهر
فاطمه باستانی

طراح سوالات گروه مراقب و زیبایی
اکرم تشکری

طراح سوالات گروه صنایع پوشاک
علیرضا بهره مند نامقی

طراح سوالات گروه الکترونیک