10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
کاربر ICDL
هزینه : 900,000 ریال
تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 1217

...

اطلاعات بیشتر
کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe...
هزینه : 500,000 ریال
تعداد فصل ها : 10
تعداد سوالات : 116

...

اطلاعات بیشتر
کاربر گرافیک رایانه ای با فتوشا...
هزینه : 1,100,000 ریال
تعداد فصل ها : 31
تعداد سوالات : 177

...

اطلاعات بیشتر
کاربر گرافیک رایانه ای با InDes...
هزینه : 750,000 ریال
تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 145

...

اطلاعات بیشتر
مونتاژ رایانه
هزینه : 750,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 113

...

اطلاعات بیشتر