10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
کاربر ICDL
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 1217

...

اطلاعات بیشتر
سوالات رایگان کارور Photoshop ب...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 185

...

اطلاعات بیشتر
سوالات رایگان کاربر گرافیک رایا...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 431

...

اطلاعات بیشتر
کاربر رایانه *
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 4
تعداد سوالات : 388

...

اطلاعات بیشتر
کاروری Word
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 246

نرم افزار ویرایش متن از مجموعه نرم افزاری Office

اطلاعات بیشتر
کاروریEXCEL
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 15
تعداد سوالات : 162

...

اطلاعات بیشتر
کارور ACCESS
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 16
تعداد سوالات : 171

...

اطلاعات بیشتر
سوالات رایگان برنامه نویسVISUAL...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 17
تعداد سوالات : 239

...

اطلاعات بیشتر
سوالات رایگان شهروند الکترونیکی...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 10
تعداد سوالات : 376

...

اطلاعات بیشتر
کاربر اتوماسیون اداری
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 317

...

اطلاعات بیشتر
کارور AUTO CAD
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 268

...

اطلاعات بیشتر
کارور Flash Mx
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 13
تعداد سوالات : 86

...

اطلاعات بیشتر