10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
حسابدار حقوق و دستمزد
هزینه : 750,000 ریال
تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 158

...

اطلاعات بیشتر
حسابداری عمومی مقدماتی
هزینه : 1,100,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 245

...

اطلاعات بیشتر
حسابدار عمومی تکمیلی
هزینه : 1,000,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 263

...

اطلاعات بیشتر
مسئول سفارشات
هزینه : 400,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 62

...

اطلاعات بیشتر
سرپرست ترخیص محصول
هزینه : 500,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 97

...

اطلاعات بیشتر
کاربر امور بانکی
هزینه : 700,000 ریال
تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 276

...

اطلاعات بیشتر