10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
پته دوز(فطه دوز یا سلسه دوز)
هزینه : 550,000 ریال
تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 129

...

اطلاعات بیشتر
مهره های تزئینی، پولک و منجوق د...
هزینه : 500,000 ریال
تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 182

...

اطلاعات بیشتر
سوزن دوز سنتی خاص مناطق
هزینه : 850,000 ریال
تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 272

...

اطلاعات بیشتر
تکه دوز و مرصع دوز با دست
هزینه : 850,000 ریال
تعداد فصل ها : 10
تعداد سوالات : 178

...

اطلاعات بیشتر
دوزنده و تزیین کار لباس
هزینه : 1,000,000 ریال
تعداد فصل ها : 10
تعداد سوالات : 386

...

اطلاعات بیشتر
روبان دوز پیشرفته
هزینه : 900,000 ریال
تعداد فصل ها : 10
تعداد سوالات : 239

...

اطلاعات بیشتر
روبان دوز مقدماتی
هزینه : 800,000 ریال
تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 208

...

اطلاعات بیشتر
سرمه دوز تزیینی
هزینه : 800,000 ریال
تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 154

...

اطلاعات بیشتر
سرمه دوز سنتی
هزینه : 700,000 ریال
تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 128

...

اطلاعات بیشتر