آشپزی غذاهای فوری

تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 155

سالاد سازی و اردور سازی

تعداد فصل ها : 4
تعداد سوالات : 183

دسر ساز بین الملل

تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 184

شیرینی پز شیرینی های خشک

تعداد فصل ها : 15
تعداد سوالات : 224

آشپز درجه2

تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 545

کیک ساز

تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 295

تزئین کیک

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 337

شیرینی پز درجه 1

تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 155

برنامه ریز اموز تغذیه خانواده

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 408