61226

تعداد سوالات

222

تعداد حرفه ها

8810

تعداد هنرجویان

10338

تعداد آزمون ها

گروه ها

تصاویر اپلیکیشن

appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova
appnova

سوالات متداول

appnova

با توجه به حضور مولفین با سابقه و برتر در سامانه تست ایت همه سوالات به سرعت به روز رسانی شده و در سایت تست ایت بارگذاری می شود.

گروه پشتیبانی تست ایت در حال ساخت این برنامه برای سیتم عامل ios می باشد ولی تا زمان آماده سازی این برنامه می توانید از وب سایت تست ایت استفاده کنید .

آزمون های این سامانه براساس استاندارد های آموزشی سازمان فنی و حرفه تهیه و تنظیم شده است . به این صورت که تعداد سوالات از هر فصل براساس ساعت نظری همان فصل و طبق فرمول محاسبه شده توسط خود سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، تعیین شده است .

با ثبت نام در سامانه تست ایت .کابر می تواند با هزینه بسیار پایین بانک سوالات مهارت خود را که توسط مولفین برتر کشوری جمع آوردی شده ، در هر زمان و مکان توسط گوشی خود در اختیار داشته باشد . و به تعداد نامحدود آزمون دهد .

مطالب