10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

گروه ها

تمامی گروه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
31 حرفه

شامل حرفه های ICDL و فتوشاپ ، برنامه نویسی و ... می...

اطلاعات بیشتر
امور مالی و بازرگانی
امور مالی و بازرگانی
11 حرفه

شامل حرفه های حسابداری مقدماتی و پیشرفته و ... می ب...

اطلاعات بیشتر
ساختمان
ساختمان
11 حرفه

شامل حرفه های بنای سفت کار و گچ کار و ... می باشد .

اطلاعات بیشتر
معماری
معماری
10 حرفه

شامل حرفه های طراحی و دیزاین مربوط به ساختمان می با...

اطلاعات بیشتر
جوشکاری و بازرسی جوش
جوشکاری و بازرسی جوش
4 حرفه

شامل حرفه های جوشکاری ، برشکار ، بازرس فنی جوش .......

اطلاعات بیشتر
صنایع خودرو
صنایع خودرو
3 حرفه

شامل حرفه های تعمیر خودرو های بنزینی و تعمیرکار برق...

اطلاعات بیشتر
تاسیسات
تاسیسات
8 حرفه

شامل حرفه های سیستم های حرارتی و برودتی و ... می با...

اطلاعات بیشتر
خدمات تغذیه ای
خدمات تغذیه ای
30 حرفه

شامل حرفه های آشپز سنتی ، کیک ساز و تر ساز و ... می...

اطلاعات بیشتر
امور باغی
امور باغی
1 حرفه

َشامل حرفه های باغبانی ، گیاهان آپارتمانی و ... می...

اطلاعات بیشتر
امور زراعی
امور زراعی
4 حرفه

شامل حرفه های پرورش قارچ ، کشت زعفران و ... می باشد...

اطلاعات بیشتر
مراقبت و زیبایی
مراقبت و زیبایی
43 حرفه

شامل حرفه های آرایشگر و پیرایشگر زنانه و ... می باش...

اطلاعات بیشتر
خدمات آموزشی
خدمات آموزشی
6 حرفه

شامل حرفه های پداگوژی ، مدیر آموزشگاه و ...

اطلاعات بیشتر