10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
شایستگی آرایش چشم
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 326

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی آماده سازی اولیه آرایش...
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 351

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی پاکسازی پوست جهت متعادل...
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 229

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی شتشوی موی سر
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 172

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی فرم دادن به ابرو
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 353

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی متعادل سازی اعضاء چهره
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 242

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی آرایش مو (شنیون)
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 172

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی آماده سازی مو قبل از آر...
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 127

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی سشوار کشیدن مو
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 448

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی آرایش موی عروس
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 315

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی بافت مو
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 134

...

اطلاعات بیشتر
شایستگی شخصیت سازی کارتونی
هزینه : 110,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 300

...

اطلاعات بیشتر