10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
مهارت الگوساز و برشکار لباس ناز...
هزینه : 1,000,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 564

...

اطلاعات بیشتر
مهارت نازک دوز
هزینه : 700,000 ریال
تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 1119

...

اطلاعات بیشتر
مهارت ضخیم دوز
هزینه : 900,000 ریال
تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 890

...

اطلاعات بیشتر
مهارت شلواردوز
هزینه : 900,000 ریال
تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 379

...

اطلاعات بیشتر
مهارت مانتو دوز
هزینه : 800,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 847

...

اطلاعات بیشتر
مهارت راسته دوز
هزینه : 900,000 ریال
تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 454

...

اطلاعات بیشتر
مهارت دوزنده لباس شب و عروس
هزینه : 800,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 975

...

اطلاعات بیشتر
الگوساز لباس به روش حجمی
هزینه : 1,100,000 ریال
تعداد فصل ها : 9
تعداد سوالات : 575

...

اطلاعات بیشتر
طراح و نقاش روی پارچه
هزینه : 900,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 300

...

اطلاعات بیشتر
مهارت الگوساز و برشکار لباس شب...
هزینه : 800,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 676

...

اطلاعات بیشتر
مهارت پرده دوز
هزینه : 400,000 ریال
تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 381

...

اطلاعات بیشتر
مهارت طراحی لباس
هزینه : 1,100,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 746

...

اطلاعات بیشتر