طراح مقدماتی صفحات web

تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 123

برنامه نویس (windows application)#c

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 143

کارور فتوشاپ(سوالات رایگان با کلید)

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 197

کاربر نرم افزار اداری (کلید سوالات ) رایگان

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 269

تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم

تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 89

تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 82

CompTIA Network+

تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 87