10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
سوالات رایگان کاروری Dreamweave...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 95

...

اطلاعات بیشتر
برنامه نویس زبان HTML برای طراح...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 277

...

اطلاعات بیشتر
رایانه کار SPSS
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 95

...

اطلاعات بیشتر
کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 12
تعداد سوالات : 191

...

اطلاعات بیشتر
طراح مقدماتی صفحات web
هزینه : 140,000 ریال
تعداد فصل ها : 7
تعداد سوالات : 123

...

اطلاعات بیشتر
برنامه نویس (windows applicatio...
هزینه : 140,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 143

...

اطلاعات بیشتر
کارور فتوشاپ(سوالات رایگان با ک...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 197

...

اطلاعات بیشتر
کاربر نرم افزار اداری (کلید سوا...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 269

...

اطلاعات بیشتر
تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سی...
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 1
تعداد سوالات : 89

...

اطلاعات بیشتر
تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 82

...

اطلاعات بیشتر
CompTIA Network+
هزینه : 150,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 87

...

اطلاعات بیشتر