10 الی 4 عصر تماس با ما :  09911717210 ایمیل  :  test.it.ir@gmail.com

حرفه ها

حرفه ها را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید .
خانه
گروه ها
حرفه ها
اتاق دار هتل
هزینه : 700,000 ریال
تعداد فصل ها : 11
تعداد سوالات : 98

...

اطلاعات بیشتر
برنامه ریز جشن ها و تشریفات
هزینه : 700,000 ریال
تعداد فصل ها : 5
تعداد سوالات : 93

...

اطلاعات بیشتر
قناد هتل
هزینه : 700,000 ریال
تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 192

...

اطلاعات بیشتر
کارمند پذیرش هتل
هزینه : 900,000 ریال
تعداد فصل ها : 10
تعداد سوالات : 196

...

اطلاعات بیشتر
متصدی البسه هتل
هزینه : 850,000 ریال
تعداد فصل ها : 8
تعداد سوالات : 201

...

اطلاعات بیشتر
متصدی طبقات در هتل
هزینه : 800,000 ریال
تعداد فصل ها : 13
تعداد سوالات : 119

...

اطلاعات بیشتر
میز آرای هتل
هزینه : 700,000 ریال
تعداد فصل ها : 6
تعداد سوالات : 150

...

اطلاعات بیشتر